Stažení článku

BENEŠOVÁ, L. (2002): Odpadové hospodářství v Česku. Geografické rozhledy, 11(5), 124-125.