Stažení článku

JELEČEK, L. (2002): Historickogeografické zvláštnosti dějinného vývoje jižní Moravy. Geografické rozhledy, 11(4), 104-105.