Stažení článku

CHUMAN, T. (2015): Půdní pokryv v Česku. Geografické rozhledy, 25(2), 8–9.