Stažení článku

KUNC, K. (2002): péče o krajinu v Česku a v Evropské unii. Geografické rozhledy, 11(3), 68-69.