Stažení článku

KLAPKOVÁ, M., SYKÁČKOVÁ, P. (2017): Životní styl a spotřeba potravin v Česku. Geografické rozhledy, 26(5), 20–21.