Stažení článku

BIČÍK, I. (2001): Úvodník. Geografické rozhledy, 11(2), 29.