Stažení článku

HÁJKOVÁ, J. (2015): Mapování půd pro středoškoláky. Geografické rozhledy, 25(2), 18.