Stažení článku

TROJAN, J. (2001): Srovnání výuky zeměpisu na středních školách v Česku a Německu. Geografické rozhledy, 11(1), 14.