Stažení článku

KÜHNLOVÁ, H. (2001): Geoatest. Geografické rozhledy, 11(1), 15.