Stažení článku

HLAVÁČ, V. (2001): Dálnice – spojnice i bariéry. Geografické rozhledy, 10(5), 116-117.