Stažení článku

DEMKO, G. J., POST, J. L. (2001): Jak Američané vnímají Evropu. Geografické rozhledy, 10(5), 124-125.