Stažení článku

PERLÍN, R. (2001): Strategie rozvoje mikroregionu. Geografické rozhledy, 10(5), 133.