Stažení článku

KUPKOVÁ, L. (2001): Úvodník. Geografické rozhledy, 10(4), 85.