Stažení článku

VYSLOUŽILOVÁ, B. (2015): Půdní geoarchivy jako klíč k poznání historie krajiny. Geografické rozhledy, 25(2), 26–27.