Stažení článku

PLESNÍK, J. (2001): Dokáže soudobá ochrana přírody a krajiny účinně odpovědět na ničení biosféry? Geografické rozhledy, 10(4), 88-89.