Stažení článku

KŘÍŽEK, M. (2015): Strukturní půdy. Geografické rozhledy, 25(2), 30.