Stažení článku

PERNICOVÁ, J. (2001): Maturita z geografie. Geografické rozhledy, 10(3), 72.