Stažení článku

ČERVINKA, P. (2001): Columbia, řeka přehrad. Geografické rozhledy, 10(3), 78-79.