Stažení článku

VILÍMEK, V. (2000): Úvodník. Geografické rozhledy, 10(2), 29.