Stažení článku

BIČÍK, I. (2015): Úvodník. Geografické rozhledy, 25(1), 1.