Stažení článku

PERLÍN, R. (2000): Strategie rozvoje mikroregionu. Geografické rozhledy, 10(1), 18.