Stažení článku

PERLÍN, R. (2000): Kdo se účastní na přípravě územního plánu. Geografické rozhledy, 9(5), 126.