Stažení článku

BIČÍK, I. (2000): Venkov – základ světové výživy. Geografické rozhledy, 9(4), 86–87.