Stažení článku

TOMEŠ, J. (2000): Čína – hospodářské změny a regionální vývoj. Geografické rozhledy, 9(3), 62–63.