Stažení článku

KARAS, P. (2000): Palmýra. Geografické rozhledy, 9(3), 74–75.