Stažení článku

ŠOBR, M. (2000): Ladožské jezero. Geografické rozhledy, 9(3), 79.