Stažení článku

BIČÍK, I., KUPKOVÁ, L. (2000): Sektorová struktura a vybrané charakteristiky okresů Česka. Geografické rozhledy, 9(3), 82–83.