Stažení článku

KUPKOVÁ, L. (1999): Bude nám horko? Geografické rozhledy, 9(2), 45.