Stažení článku

PLECITÝ, J. (1999): Jižní Afrika – od apartheidu ke svobodě. Geografické rozhledy, 9(2), 50–51.