Stažení článku

BARTOŇOVÁ, D., ČERMÁK, Z. (1999): Územní rozdíly sociálně–demografických znaků obyvatelstva Česka. Geografické rozhledy, 9(2), 52–53.