Stažení článku

BIČÍK, I. (1999): Úvodník. Geografické rozhledy, 9(1), 1.