Stažení článku

MICHALIK, V. (2015): Dolní Břežany − sociální a ekonomické důsledky změny veřejného prostoru. Geografické rozhledy, 25(1), 24–25.