Stažení článku

KULDOVÁ, T. (2015): Kvalita veřejných prostranství v Praze. Geografické rozhledy, 25(1), 26–27.