Stažení článku

BIČÍK, I. (1999): Úvodník. Geografické rozhledy, 8(5), 1.