Stažení článku

BRANIŠ, M. (1999): Životní prostředí České republiky na prahu třetího tisíciletí. Geografické rozhledy, 8(5), 2–5.