Stažení článku

JELEČEK, L. (1999): Proměny krajiny a půdní fond Česka. Geografické rozhledy, 8(5), 6–7.