Stažení článku

HAVLÍČEK, T. (1999): Dopravní cesty přes Alpy. Geografické rozhledy, 8(5), 10–11.