Stažení článku

JELEČEK, L. (1999): Zvětšení NATO ve zmenšeném městě. Geografické rozhledy, 8(5), 12.