Stažení článku

KUPKOVÁ, L., VILÍMEK, V. (1999): Životní prostředí Evropy – ochrana, problémy. Geografické rozhledy, 8(5), 16.