Stažení článku

ŠTĚPÁNEK, V. (1999): Úvodník. Geografické rozhledy, 8(4), 1.