Stažení článku

ŠEFRNA, L., DAŇHELKA, J. (1999): Alsasko, země na pomezí. Geografické rozhledy, 8(4), 8–9.