Stažení článku

KUPKOVÁ, L., BIČÍK, I. (1999): Evropa v číslech. Geografické rozhledy, 8(4), 14–15.