Stažení článku

BIČÍK, I. (1999): Evropa: jednota v různosti. Geografické rozhledy, 8(4), 16.