Stažení článku

MARADA, M., CHROMÝ, P. (1999): Obyvatelstvo Česka: Hustota zalidnění a sektorová struktura. Geografické rozhledy, 8(4), I-III.