Stažení článku

BIČÍK, I. (1999): Sektorová struktura vybraných států Evropy. Geografické rozhledy, 8(4), IV.