Stažení článku

BIČÍK, I. (1999): Úvodník. Geografické rozhledy, 8(3), 1.