Stažení článku

BIČÍK, I. (1999): Globalizace současného světa. Geografické rozhledy, 8(3), 2–4.