Stažení článku

KUPKOVÁ, L., BIČÍK, I. (1999): Afrika v číslech. Geografické rozhledy, 8(3), 14–15.