Stažení článku

ČERMÁK, Z. (1999): Městské aglomerace Evropy. Geografické rozhledy, 8(3), 16.