Stažení článku

VILÍMEK, V. (1998): Úvodník. Geografické rozhledy, 8(2), 1.